Egenskaper

- Toppsteinen løftes enkelt til sides og avdekker da hull for feiing.
- En patent holder delene sammen og gjør pipekledningen orkansikker.

- Bolter kan benyttes til heising.

- Pipekledningen passer på pipesystemer med og uten ventilasjon.

- Pipekledningen blir laget som en armert, impregnert, skallstøp av farget betong.
- Kledningen er uten samenføyninger eller fuger, dermed unngås vanninntrenging og frostsprenging.

- Kledningen tres enkelt over eksisterende pipe.
- Eksisterende pipesystem trenger ikke pusses før
montering av pipekledning.

- Sammen med tetting rundt roten av pipen utgjør kledninge et komplett skall mot vær og vind.


Ingen innlegg.
Ingen innlegg.